Mapa Ranking

Nuppo i przyjaciele!

Właściwości
Nazwa plemienia:Nuppo i przyjaciele!
Skrót:Nuppki
Liczba członków:33
Punkty 40 najlepszych graczy69.424.111
Liczba punktów (ogólnie):69.424.111
Średnia punktów:2.103.761
Ranking:2
Pokonani przeciwnicy: 4.091.632.355 (2.)
» Akta plemienne (strona zewnętrzna)

Członkowie plemienia

Nazwa Ranking P. Ranking globalny Wioski
lowka 1 7,151,218 28 682
Obii@12 2 6,007,277 43 501
SurFer.RM 3 5,719,618 46 479
Lord Maksymilianus 4 5,274,790 55 436
stasiot 5 5,104,875 57 422
Lucius Maximus 6 3,808,820 68 314
Iste 7 3,536,370 73 292
rafmoj 8 3,483,684 74 349
JamesFord x ZAQ. 9 2,847,006 86 294
TimeToPlayTheGame 10 2,791,186 88 272
deska Surfera 11 2,780,301 90 232
sypkilopez (kosiarz#1) 12 2,723,511 91 300
JohnyJoit 13 2,022,960 101 206
frg. 14 1,945,417 103 176
Lord Roziks 15 1,427,017 111 154
BędeKozak 16 1,215,585 118 125
SzymenL0K0 17 1,098,703 122 91
0mam0 18 1,080,362 123 108
Baja868686 19 889,201 127 90
Rycerz Bronek 20 844,615 128 85
Don penetrator 21 836,387 129 85
Sołtyss 22 828,921 131 85
DŻambojet 23 736,154 132 72
Czarna Owca 24 757,964 133 73
piotrek9625 25 750,680 134 80
V1p3r646 26 727,800 136 60
M26arcin 27 618,200 140 66
nikushimi001 28 558,304 143 55
vidmoo 29 508,212 146 50
Adchar1 30 505,514 147 53
MówMiHeisenberg 31 464,422 149 48
tomek9760 32 342,647 153 37
Lord Varks 33 36,390 181 3
Opis
Wódz

nüPPo


# Dyplo | Rekru #


####

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
111111111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111111
1111111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111111111111
11111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111
111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11
1111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶1
11111¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
1111111¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶1111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶1111111
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶1111111
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶11111111
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111¶¶111111111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶1111111111111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶111111111111111111111111¶¶¶¶¶11111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶111111111111¶¶¶11111¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶11111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶
1111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
11111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶
1111¶¶¶11111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶
1111¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶
11111¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶
111111¶11111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111111111
1111111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111111111111
11111111111111111111111111111¶¶11111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111